เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนามาอยู่ตลอดเวลา เราทราบกันดีว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนำมาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ ลดความยุ่งยาก ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการติดตั้ง GPS รถยนต์ในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ร่วมกับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บริษัท และในปัจจุบัน ได้มีการประกาศระเบียบการจากกรมขนส่งทางบกในการติดตั้ง GPS กรมขนส่ง อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยียังมีอีกหลายส่วนที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดกฏเกณฑ์ของสังคมมากขึ้น เช่น  ในสมัยก่อนๆที่เราจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ก็ได้มีการถูกพัฒนาการมาเรื่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอต จากระบบการสื่อสารผ่านโทรศัพท์แบบมีสาย ที่อยู่ในรูปแบบของโทรศัพท์บ้าน เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ 2G มีเริ่มสามารถส่งข้อความ SMS ได้ เริ่มเป็นแบบโปรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายในระบบหน้าจอ จะเริ่มมีการเข้าสู่โลกของ Internet ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้น อยู่ในรูปแบบ 3G สามารถรับส่งข้อูลที่เป็นไฟล์ภาพหรือวิดิโอได้ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ที่เป็นในรูบแปปของหน้าจอที่สามารถสัมผัสได้ และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นรูปแบบ 4G และ 5G ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน และไม่มีที่กำหนดแน่ชัดว่าจะสิ้นสุดที่ใด เพราะเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เทคโนโลยี GPS ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ ที่เป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะในเรื่องของระยะทางของการเดินทางของรถยนต์ กราฟคำนวณที่บ่งบอกถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป การติดตามตำแหน่งต่างๆของรถยนต์  จุดสำคัญเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกนำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้งานกับเครื่องมือระบบ GPS กรมขนส่งโดยการบริหารจัดการควบคู่ไปกับผู้ประกอบการ

และกรมการขนส่งได้เร่งเห็นถึงปัญหาด้านการจราจรต่างๆ จึงได้นำเทคโนโลยี GPS เข้ามาแก้ไขถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการจราจรที่ติดกัน รวมไปถึงด้านความปลอดภัย โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และพัฒนาระบบต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยกระดับประเทศชาติในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบ GPS จะช่วยให้สามารถตรวจสอบรถยนต์ของคุณได้มากยิ่งขึ้น นำมาใช้ช่วยทุ่นแรง ดังนั้น GPS กรมขนส่งทางบนจึงนำระบบนี้ (GPS) มาเป็นส่วนหนึ่งในการบังคับ และกำหนดประเภทของรถ ลักษณะของรถยนต์ที่ใช้งาน ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลในการเดินทาง
จากการประกาศของกรมการขนส่งทางบท ทำให้ผู้ประกอยการหลายๆท่านเริ่มตื่นตัวและได้นำเทคโนโลยี GPS เข้ามามีส่วนร่วมในการธุรกิจด้วย ช่วยในการดูแลบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นในการเดินทางของรถยนต์ ได้รับผลประโยชน์ที่งผู้ประกอบการและบุคคล เพราะgps กรมขนส่ง เริ่มมีการนำมาใช้ในระบบประเภทรถประจำทางต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรือ คอยตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถได้ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากกลุ่มผู้ประกอบการแล้ว บุคคลธรรมดาอย่างก็เริ่มนึกถึงระบบ GPS เพิ่มมากขึ้น มีการติดตั้งใช้ GPS ภายในรถยนต์ เพื่อนำทาง หรือเพื่อไว้ติดตามตำแหน่งของรถยนต์ของเรา